mobile
Проблеми травматології та остеосинтезу
щоквартальний науково-практичний журнал заснований
ВО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу»
та
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"
ISSN 2411-6858 | Русский | English


Щоквартальний науково-практичний журнал

"Проблеми травматології та остеосинтезу"

ISSN 2411-6858
Видавець: ГО "Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу"
у співпраці з ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ"
Мови видання:
українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:
Калашніков А. В.
Відповідальний секретар:
Майко В. М.
Періодичність: щоквартальний
Публікаційна етика

Редакція журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" підтримує основні стандарти публікаційної етики Комітета по етиці в публікаціях (COPE) (Принципи прозорості та кращої практики, Кодекс поведінки).

Редакція вважає за недопустиме такі явища, як:

- Плагіат – подання чужої роботи або ідеї як своєї власної
- Повторна публікація – одночасна подача заявки на публікацію наукової статті в більш, ніж одне місце
- Конфлікт інтересів – нерозголошення інформації, яка, можливо, прямим або непрямим чином перешкоджає об'єктивності при публікації
- Авторські суперечки – навмисне викривлення фактів участі вченого в науковому дослідженні, результати якого публікуються
- Розбиття результатів дослідження – розподіл дослідження таким чином, що одна значуща стаття перетворюється на декілька різних наукових публікацій
- Дослідницьке шахрайство – фабрикація (підроблення дослідницьких даних), фальсифікація (підтасування реальних дослідницьких даних, таблиць, зображень).

Етичні зобов'язання рецензентів

1. Редакція прагне додержуватися високих етичних стандартів наукових досліджень, відтак рецензії мають виконуватися на належному науковому рівні з дотриманням етичних вимог щодо такого виду наукової діяльності.

2. Рецензент має право відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям наукової діяльності не відповідають тематиці статті.

3. Оскільки право автора на подані до редакції матеріали охороняється Законом України «Про авторське право та суміжні права», будь-яке використання рецензентом отриманих для рецензування матеріалів, аргументів і висновків автора є неприпустимим.

4. Звинувачення автора в плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або некоректного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями.

5. У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов'язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою щодо колективного розгляду статті.

6. З метою підтримання термінів видання журналу рецензент дотримується запропонованих редакцією строків розгляду статті (що становлять, як правило, не більше семи днів).

Будапештська ініціатива відкритого доступу

Відповідаючи на зростаючий попит на вільний доступ до досліджень для всіх, у кого є комп'ютер та мережа інтернет, багатостороння коаліція випустила нові рекомендації, які принесуть велику користь для науки, медицини та охорони здоров'я.

Ці рекомендації було розроблено лідерами руху за відкритий доступ, які протягом останнього десятиліття працювали над наданням громадськості необмеженого та вільного доступу до наукових досліджень, більшість з яких фінансуються за рахунок державних бюджетів. Якщо зробити дослідження доступними для усіх, безкоштовно та без більшості обмежень, які стосуються авторських прав та ліцензування, це сприятиме розвитку наукових досліджень та дасть змогу їхнім авторам охопити більшу кількість читачів.

Ці рекомендації є результатом зустрічі, організованої фондом Товариства відкритого доступу для відзначення десятої річниці Будапештської ініціативи відкритого доступу, де вперше було дано визначення відкритого доступу. Рекомендації включають розробку політики відкритого доступу у вищих навчальних закладах та в установах фінансування, відкритого ліцензування наукових робіт, розвиток інфраструктури, такої як репозитарій вільного доступу, та створення стандартів професійної етики для публікацій відкритого доступу. Зазначені рекомендації також ставлять за мету досягнення вільного доступу як головного методу розповсюдження нових рецензованих досліджень у кожній сфері та в кожній країні протягом десяти років.

Рекомендації вже було перекладено кількома мовами.

Докладніше про ці рекомендації можна прочитати у прес-релізі, а також у блозі Петера Саблера, де описується підґрунтя руху Відкритого доступу.