mobile
Проблеми травматології та остеосинтезу
щоквартальний науково-практичний журнал заснований
ВО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу»
та
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"
ISSN 2411-6858 | Русский | English


Щоквартальний науково-практичний журнал

"Проблеми травматології та остеосинтезу"

ISSN 2411-6858
Видавець: ГО "Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу"
у співпраці з ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ"
Мови видання:
українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:
Калашніков А. В.
Відповідальний секретар:
Майко В. М.
Періодичність: щоквартальний
Політика протидії плагіату

Журнал «Проблеми травматології та остеосинтезу» публікує лише оригінальні матеріали, тобто ті, які до цього ніде не публікувались і на момент публікації не проходять рецензування в іншому виданні.

Рукописи, у яких було виявлено плагіат або текстові запозичення без посилання на оригінальне джерело відхиляються редакторською колегією і не підлягають публікації в журналі.

Журнал «Проблеми травматології та остеосинтезу» розглядатиме будь-який випадок плагіату на власний розсуд. Якщо плагіат буде виявлено редакторами, рецензентами або співробітниками видавництва на будь-якому етапі перед публікацією рукопису – до або після його прийняття, в ході редагування або на етапі створення макету журналу, ми повідомимо автора про необхідність переписати текст повністю або зазначити посилання на оригінальне джерело. При виявленні значної долі плагіату – більше 25% оригінально поданої статті, статтю може бути відхилено, про що буде повідомлено автора та його установу.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, у яких виявлено плагіат, розглядатимуться залежно від його вмісту. Якщо рукопис містить менше 25% плагіату, його буде невідкладно повернено авторам для виправлення, а якщо більше 25% - редакційна колегія відхилить статтю без розгляду. Авторам буде запропоновано виправити розділи з плагіатом та подати для публікації як новий рукопис.

Частка плагіату може визначатись як за допомогою спеціального програмного забезпечення, так і вручну.

При виникненні підозри про плагіат після публікації, журнал проведе розслідування. При виявленні плагіату, редакційна колегія журналу зв'яжеться з установою автора та органами фінансування. Робота з плагіатом буде позначена на кожній сторінці файлу PDF. Залежно від частки плагіату, робота також може бути офіційно відкликана.

Рекомендації щодо уникнення плагіату.

Фрази, взяті з джерела без змін слід брати в лапки.

Забороняється змінювати частини цитати в межах контексту речення.

Цитату в цитаті також слід виділяти лапками.

Якщо взято лише частину цитати, замість опущеної частини ставиться пробіл і три крапки.

Слова, які додаються, слід взяти в дужки.

Намагайтесь перефразувати інформацію або власними словами підсумувати дані, отримані з кількох джерел.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу власника авторських прав на відтворення ілюстрацій, таблиць, цифр, взятих у інших авторів та/або з інших джерел.

Інформація про дозвіл зазначається у підписі до кожного такого об'єкту.

Самоплагіат

Деякі автори написали кілька розділів до кількох книг, які маже не відрізняються між собою. Кожен рукопис при публікації захищається авторськими правами. Оскільки автор більше не є власником авторських прав на публікацію, він не повинен включати її в інші роботи без посилання на джерело. Видавці та рецензенти не мають одностайної думки щодо етичності самоплагіату, проте автор не може копіювати власний матеріал до нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Альтернативою є виділення лапками коротких фраз із власної роботи з відповідними посиланнями.