mobile
Проблеми травматології та остеосинтезу
щоквартальний науково-практичний журнал заснований
ВО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу»
та
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"
ISSN 2411-6858 | Русский | English


Щоквартальний науково-практичний журнал

"Проблеми травматології та остеосинтезу"

ISSN 2411-6858
Видавець: ГО "Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу"
у співпраці з ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ"
Мови видання:
українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:
Калашніков А. В.
Відповідальний секретар:
Майко В. М.
Періодичність: щоквартальний
Процес рецензування

ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Подані до редакції рукописи статей проходять процедуру незалежного рецензування. Його мета – максимально об'єктивне оцінювання змісту статті, що передбачає всебічний аналіз її переваг і недоліків з тим, щоб покращити наукову якість майбутньої публікації усіма доступними для цього засобами (уточнення, доопрацювання автором, додаткове рецензування, фахове та літературне редагування тощо).

2. Рецензування здійснюється членами редакційної колегії журналу та незалежними експертами за профілем дослідження. Рецензент статті призначається заступником головного редактора – відповідальним секретарем журналу.

3. Як правило, діє система конфіденційного рецензування за принципом double-blind (подвійне «сліпе» рецензування) без зазначення будь-яких персональних даних автора та рецензента: рецензенти отримують зашифровані статті, авторам особа рецензента не відкривається. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі.

4. Рецензент аналізує рукопис, оцінює його теоретико-методологічний рівень, наукову значущість та практичну цінність. Окремо оцінюється ступінь відповідності статті вимогам, наведеним у (бланку рецензії), щодо підготовки рукописів до видання в журналі "Проблеми травматології та остеосинтезу". На основі цього рецензент робить висновок про науковий рівень статті та рекомендує її до друку або ж обґрунтовано пропонує доопрацювати чи відхилити.

5. Усі результати рецензування фіксуються у бланку рецензії, який рецензент підписує та подає до редакції журналу на паперовому та електронному носіях.

6. Автор отримує висновки рецензента в електронному вигляді. За потреби у встановлені терміни доопрацьовує рукопис статті та подає доопрацьований варіант рукопису до редакції.

7. За потреби доопрацьований варіант рукопису повторно надається рецензенту для прийняття рішення про можливість публікації.

8. Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру незалежного рецензування. Члени редакційної колегії не беруть участі в розгляді власних рукописів.

9. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь на рецензію до редакції журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні редакційної колегії та/чи подається на додаткове рецензування іншим фахівцем. Редакційна колегія залишає за собою право на відхилення статей у разі неврахування автором побажань та зауважень рецензентів. Інше листування з авторами не передбачене.